Close

Aartsma Psychotherapie

Heeft u last van reeds langer bestaande zich herhalende patronen in uw denken, voelen of handelen? Lukt het u tot nu toe niet om hier verandering in aan te brengen?  Of hebben eerdere behandelingen te weinig effect gehad?

Dan kan psychotherapie u helpen om deze vaak wat dieper verankerde problemen in uzelf te veranderen. Met behulp van inzichtgevende psychotherapie krijgt u meer inzicht in en grip op uw gevoelens, gedachten en gedrag.

Het kan daarbij gaan over allerlei psychische klachten en problemen zoals somberheid, angst, persoonlijkheidsproblemen en relationele problemen.

“Psychotherapie zie ik als een zoekproces in een fase van je leven waarin belangrijke zaken stagneren. Als logo voor mijn psychotherapiepraktijk heb ik gekozen voor een labyrint. Een labyrint kun je zien als een metafoor voor de levensloop van de mens. Het kan werken als een steun voor degene die op zoek is naar zichzelf. In een labyrint vind je de weg naar binnen en ga je via het centrum van het labyrint weer naar buiten.

Gedurende deze ontdekkingstocht wil ik je graag op een professionele wijze bijstaan.  We gaan op zoek naar de achtergronden en oorzaken van je klachten, waardoor je na enige tijd weer meer inzicht in en grip op je leven krijgt.” 

Lees meer
Over Dick Aartsma

Aartsma Psychotherapie is de eenmanspraktijk van Dick Aartsma (1958). Hij is psychotherapeut, supervisor, docent en leertherapeut voor vakgenoten.


Lees meer
Aanmelding en Intake

In een eerste gesprek wordt stil gestaan bij de klachten, redenen van aanmelding en behandelwensen. Wilt u meer weten?

meer over Aanmelden
Nieuws

Bekijk de laatste updates over de praktijk, of lees meer over wachttijden. Via de onderstaande link leest u meer.


Bekijk nieuws