Close
Aanmelding

Aanmelden kan bij voorkeur per e-mail. Er wordt dan stil gestaan bij de klachten, redenen van aanmelding en behandelwensen.

Als psychotherapie een passende behandeling lijkt, ontvangt u een aanmeldingsformulier en een klachtenvragenlijst en volgt er een afspraak voor de intake.


Intake

De intake bestaat veelal uit twee gesprekken. Daarin wordt een analyse gemaakt van zowel de klachten als de persoon.

In het eerste gesprek staan de klachtenanalyse, de gezinsachtergrond en de hulpvraag centraal.
In het tweede gesprek de levensgeschiedenis en de doelstellingen.

Verzoek om bij het eerste gesprek de verwijsbrief van uw huisarts, uw zorgpas en een identiteitsbewijs mee te nemen.

naar Contact