Close

Over Dick Aartsma

Aartsma Psychotherapie is de eenmanspraktijk van Dick Aartsma (1958). Dick is psychotherapeut, supervisor, docent en leertherapeut voor vakgenoten. Na een loopbaan in het onderwijs (docent maatschappijleer, acrobatiek, lichamelijke opvoeding en psychologie én onderwijsontwikkelaar), is hij sinds 1990 werkzaam als (groeps)psychotherapeut.

Aanvankelijk was hij universiteitspsycholoog in Rotterdam, vervolgens werkte hij als behandelcoördinator in de klinische psychotherapie en als (groeps)psychotherapeut bij de GGZ. In 2005 startte Dick een eigen praktijk in Rotterdam, die hij in 2010 voortzette in Nijmegen.

Adolescenten, volwassenen en ouderen kunnen bij hem terecht met diverse klachten en problemen

  • Angst en onzekerheid
  • Langdurige somberheid
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Levensfaseproblematiek
  • Traumatische ervaringen
  • Identiteitsproblematiek
  • Zingevingsproblemen

Dick werkt vanuit een inzichtgevend kader. Naast de klachtenanalyse besteedt hij ruim aandacht aan dieper liggende oorzaken en verbanden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de hulpvrager in staat en bereid is tot voldoende reflectie en introspectie. De behandeling reikt, bij een goede indicatie en match, verder dan alleen klachtenvermindering, en duurt meestal langer dan tien gesprekken bij een wekelijks therapiecontact.

In de praktijk kunt u terecht voor individuele therapie, groepspsychotherapie, partnerrelatietherapie (Systeemtherapie, EFT), EMDR (bij angst en trauma) en mindfulness. Bij veel behandelingen volgt na enkele individuele gesprekken een langdurend inzichtgevend, openleggend groepspsychotherapeutisch traject.


Kwaliteit

De wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) is er om de kwaliteit van zorgverleners te waarborgen. Ook beschermt deze wet de cliënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. Dick staat ingeschreven in het BIG-register.

LVVP gevisiteerd

Sinds 6 april 2017

GZ-psycholoog

VWS-registratie
BIG-registernummer 39046320725

Psychotherapeut

VWS-registratie
BIG-registernummer 59046320716

Bekijk BIG-register

Lidmaatschappen

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten

lid LVVP

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie

lid-specialist NVP, (leer)supervisor

Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en GroepsPsychotherapie

groepspsychotherapeut NVGP, supervisor en leertherapeut

Slider Title

Short Excerpt

See More