Close

Vergoedingen en tarieven

Trajecten

Als de klachten verholpen kunnen worden met een kortdurende behandeling bij niet al te diepliggende problematiek dan wordt een therapietraject gestart in de Basis GGZ, welke Aartsma Psychotherapie in zeer beperkte mate biedt.

Wanneer er sprake is van gecompliceerde problematiek, die invloed heeft op meerdere levensgebieden en vaak dieper verankerd is, dan is psychotherapie geïndiceerd binnen de Specialistische GGZ, waarbij u een intensiever en langduriger traject aangaat.

Zowel Basis GGZ als de Specialistische GGZ worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.  

Verzekering & vergoeding

Aartsma Psychotherapie heeft met vrijwel alle verzekeraars contracten wat betekent dat er direct aan uw zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden. De vergoeding is afhankelijk van uw polis (natura of restitutie) en het contract dat wel of niet met uw zorgverzekeraar is afgesloten. Verschillende zorgverzekeraars hanteren eigen regelingen. Check daarom vooraf de vergoedingen bij uw zorgverzekeraar.

De zorgverzekeraar brengt bij verzekerden vanaf 18 jaar een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,- per jaar in rekening en daarboven uw eventuele vrijwillig afgesloten eigen risico.

Als uw behandeling valt onder verzekerde zorg heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts voor Basis GGZ of Specialistische GGZ.

Neemt u, als u meer informatie wilt over vergoedingen, contact op met uw zorgverzekering.


Overige tarieven

Leertherapie
  • € 65 per zitting van 90 min. bij groepsleertherapie
  • € 110 per zitting van 45 min. bij individuele leertherapie

Deze kosten worden vaak vergoed door de werkgever of kunnen worden afgetrokken van de belasting als opleidingskosten.


Supervisie
  • € 130 per klokuur (standaardtarief)

    Supervisie kan zowel individueel als in groepsverband.
Tarieven onverzekerde zorg

Behandeling van bepaalde problemen (zoals partner-relatieproblemen, levensfaseproblemen, identiteitsproblemen, werkproblemen en aanpassingsstoornissen) vallen buiten de basisverzekering en worden daardoor niet vergoed.
Behandeling is mogelijk op eigen kosten.
Er is voor deze behandelingen geen verwijzing van de huisarts nodig.