Close

Algemene informatie

Privacy

Uw privacy wordt bewaakt volgens de normen die gelden binnen de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.
Aartsma Psychotherapie heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij kan dus alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, keuringsarts of Arbodienst.  
Hij mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Voel je vrij om dit onderwerp met Dick te bespreken als je met vragen zit.

Kwaliteit

Intervisie is een belangrijk instrument als het gaat om de kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening en is verplicht vanuit de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).
De intervisie is regionaal geregeld.
Ook is er sprake van een multidisciplinair samenwerkingsverband in het kader van goede afstemming en verwijzing in de regio.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de behandeling dan kunt u dit het beste met Dick bespreken.
Als u hierna nog onvrede hebt over de behandeling of handelwijze dan kunt u een officiële klacht indienen bij een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Bereikbaar via LVVP@klachtencompany.nl, (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. 

Wachttijden

Voor actuele informatie over wachttijden kunt u kijken op de pagina “Actueel“.